Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 18, 2013
Image Size
4.1 MB
Resolution
1861×1925
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
709
Favourites
42 (who?)
Comments
18
Downloads
1
×
VNchan by ptdtch VNchan by ptdtch
Nhân vật Việt Nam trong Axis Power Hetalia, với trang phục thời Lê Trung Hưng (tk16-18).

Axis Power Hetalia's Vietnam-chan in casual attire of the 16th-18th century (the Restored Lê dynasty).
Add a Comment:
 
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Digital Artist
đẹp quá >v< <3
Reply
:iconcamelliacorn:
CamelliaCorn Featured By Owner Nov 28, 2013  Student Traditional Artist
omg this is awesome 
i wish i could draw this well
Reply
:iconptdtch:
ptdtch Featured By Owner Nov 29, 2013
Thank you. I feel flattered ^^

And your sketches are cool! Please keep up the good work
Reply
:iconcamelliacorn:
CamelliaCorn Featured By Owner Nov 29, 2013  Student Traditional Artist
you're welcome
and thanks too :3
Reply
:iconduongruoi1996:
duongruoi1996 Featured By Owner Nov 23, 2013
Đẹp lắm ạ. giá có màu nữa thì Giggle
Reply
:iconptdtch:
ptdtch Featured By Owner Nov 23, 2013
thanks em ^^
Reply
:iconempoleon92:
empoleon92 Featured By Owner Nov 19, 2013
À mà cậu mô tả nó nữa nhé ^^ để mọi người biết đây là Viet-chan trong trang phục thời Lê ấy : ))
Reply
:iconnumber1fanofjourney:
Number1FanofJourney Featured By Owner Nov 19, 2013  Hobbyist Writer
Pretty sketch ^^
Reply
:iconptdtch:
ptdtch Featured By Owner Nov 19, 2013
thank you! ^^
Reply
:iconsetsunoyori:
SetsunoYori Featured By Owner Nov 19, 2013
Đẹp quá đi :love: tiếc là hồi trước bác Cực Hữu không tham gia event mỹ nhân nhỉ :(
Reply
Add a Comment: